ArtboardArtboard

Vacature: Zorgvrijwilliger hospice Kalorama Bethlehem

Vrijwillig werken in het hospice Kalorama Bethlehem

Als vrijwilliger kun je op veel manieren bijdragen aan een zo goed mogelijk verblijf van de gasten in het hospice. Je aanwezigheid kan een meerwaarde hebben bij het streven naar een optimale kwaliteit van leven en sterven van de gast. Soms gewoon door onzichtbaar, onmerkbaar te zorgen dat alles soepel verloopt. Vrijwilligers maken deel uit van het team in het hospice. Zij werken in verschillende functies, en leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan de zorg aan de gast en diens naasten. Je kunt als zorgvrijwilliger worden ingezet bij de directe verzorging van de gast.

Werkzaamheden zorgvrijwilliger: 

De vrijwilliger ontvangt relevante informatie m.b.t. de zorg voor de gast van de verpleegkundige. Afhankelijk van de situatie van de gast en naar beoordeling van de verpleegkundige kunnen onderstaande taken zelfstandig worden uitgevoerd door een vrijwilliger:

 • Assisteren van de verpleegkundige bij de dagelijkse lichamelijke verzorging (wassen op bed, begeleiden aan de wastafel, hulp onder de douche of bij het in bad gaan).
 • De gast helpen bij transfer in en uit bed en bij installeren en verplaatsen in bed of stoel.
 • Helpen bij toiletgang, geven van po, urinaal en gebruiken van postoel, helpen bij verwisselen van incontinentiemateriaal.
 • Mond verzorgen, tanden poetsen, prothese schoonmaken en lippen invetten.
 • Verschonen en opmaken van het bed,
 • Helpen bij het verwisselen van kleding.
 • Helpen bij scheren met elektrisch scheerapparaat, nagels knippen, verzorgen van haren, bril schoonmaken

De zorgvrijwilliger:

 • Kan situaties inschatten en van daaruit beoordelen of nabijheid gewenst is.
 • Heeft kennis van het proces van sterven, is in staat dit te herkennen en is zich bewust van de rol als vrijwilliger in de begeleiding van gasten en diens naasten.
 • Is bereid om de eigen deskundigheid te vergroten door scholing op het gebied van palliatieve zorg en de functie van de vrijwilliger daarin.
 • Verricht geen medische en /of verpleegkundige handelingen.

Wat bieden wij?

Na een ruime inwerkperiode onder goede begeleiding bieden we zinvol werk in een prettige omgeving, waar het mogelijk is om van betekenis te zijn voor de gasten, hun naasten en de collega-medewerkers en -vrijwilligers, en waar belangstelling en aandacht is voor elkaar.

Contract

Je krijgt een contract, een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn je rechten en plichten beschreven. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt getekend door de vrijwilliger en de coördinator vrijwilligers van het hospice. Vóór ondertekenen van dit contract dien je eerst een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. De kosten hiervan worden door Kalorama vergoed. Als je in het hospice komt werken, verwachten we dat je er minimaal één jaar werkzaam blijft en bij vertrek een opzegtermijn van minimaal één maand in acht neemt.

Reiskosten en verzekering

Kalorama heeft een regeling reiskosten voor vrijwilligers. Voor alle vrijwilligers is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering afgesloten.

Extra’s

 • Jaarlijks wordt er een uitstapje georganiseerd.
 • Rond Kerstmis ontvangen alle vrijwilligers een attentie.
 • Kort voor Kerstmis is er een kerstviering in het hospice voor alle medewerkers en vrijwilligers met daarna een drankje en een hapje.
 • Een keer per kwartaal verschijnt de Nieuwsbrief voor vrijwilligers.

Praktische zaken

Afspraken over inzet zorgvrijwilliger

 • Minimaal een dagdeel per week inzetbaar.
 • Daarnaast minimaal 1 keer per 4 weken een dagdeel inzetbaar in het weekend.
 • Deelnemen aan deskundigheidsbevordering.
 • Bijwonen van cursus VPTZ, diverse scholingen zoals tilscholingen e.d.

Roosters

Zorgvrijwilligers werken volgens een rooster dat een maand van te voren wordt opgesteld. De werktijden zijn als volgt:

 • Ochtenddienst van 8.30 uur tot 13.00 uur
 • Middagdienst van 12.45 uur tot 17.15 uur
 • Avonddienst van 17.00 uur tot 22.00 uur

Meer informatie en reageren

Als je denkt dat deze vrijwilligerstaak bij je past, nodigen wij je van harte uit voor een oriënterend gesprek. Neem dan contact op met Carolien van Wijck telefoon (024) 382 86 30. Zij is coördinator vrijwilligers bij Kalorama Bethlehem. Je kunt ook mailen naar c.vanwijck-vanhal@kalorama.nl

 

 

Direct reageren