ArtboardArtboard

"Als je met plezier werkt, levert dat energie op! Ik vind mijn werk fantastisch! Dubbelleuk ook omdat Kalorama een zelfsturende organisatie is."

Fiona Jansen, Eerstverantwoordelijk verpleegkundige bij het Verpleegkundig Team

Het Verpleegkundig Team zoekt versterking! Fiona Jansen is Eerstverantwoordelijk verpleegkundige bij het Verpleegkundig Team en razend enthousiast over haar baan. Fiona vertelt over haar positieve ervaringen. Ben je na het lezen van haar verhaal ook enthousiast? En wil je meer weten over deze functie en werken bij Kalorama? Bel met onze hr-afdeling 024 6847790.

Bij deze baan is er volop interactie met collega’s en heb je veel verpleegtechnische vaardigheden nodig

“Als verpleegkundige bij het Verpleegkundig Team heb je een overkoepelende rol”, vertelt Fiona. “Ik ben super enthousiast over deze allround functie. Ik zeg wel eens dat wij de mooiste baan van Kalorama hebben. Bij ons komen alle doelgroepen voorbij: van bewoners met dementie tot mensen die revalideren, mensen met doofblindheid en mensen met een laag bewustzijn mensen met somatische klachten. Wij zijn er om de andere collega’s in de zorg te ondersteunen. Zij schakelen ons in als een situatie met een bewoner te complex wordt. Dat kan acuut zijn, bijvoorbeeld na een val of een CVA. Als we dan gebeld worden, komen wij gelijk in actie. Daarnaast hebben we ook een adviserende rol voor collega’s en we richten ons op deskundigheidsbevordering. Bij het Verpleegkundig Team werken we met een team van 10 collega’s als we volledige bezetting hebben. Ons team is niet gekoppeld aan een afdeling. Wij werken voor de gehele organisatie. Ieder van ons werkt zelfstandig. We hebben een solistische rol wordt ook wel gezegd. We zijn de achterwacht verpleegkundige en de intermediair tussen de artsen en de zorgcollega’s.”

“Wij hebben de mooiste baan binnen Kalorama!”


Verpleegkundige diagnose stellen

“Als ik erbij wordt geroepen, gaan we door middel van triageren, kom je tot een verpleegkundige diagnoses”, gaat Fiona verder. Meestal ken ik een bewoner niet en hebben we te maken met een breed zorgbeeld. Door middel van triage krijgen we het probleem helder. Het is ook mijn taak om te kijken naar de medische geschiedenis. Als duidelijk is wat er aan de hand is, geef ik advies. Je wilt je collega geruststellen, helpen en er voor zorgen dat hij of zij door kan. Zij bellen ons niet voor niets! En natuurlijk gaat het om het welzijn van de bewoner. Als het nodig is, schakel ik de arts in of ik overleg met de arts. Alles wat we doen, rapporteer ik in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)..” 

Geen dag is hetzelfde

“De vaart in deze baan is fantastisch. Als je om 7.00 uur je dag start, heb je eerst een overdracht met je collega en vervolgens ontvouwt de dag zich. En dat is telkens anders. Dat maakt het zo interessant. Die dynamiek van niet weten wat er komt is super! Als er geen acute hulpvragen komen, gaan we de afdelingen af. We tonen betrokkenheid en nabijheid en je vraagt of je kunt ondersteunen. We willen  laten zien dat wij er zijn, en onze inzet laagdrempelig maken. het Verpleegkundig Team is 24/7 inzetbaar. We werken in dag-, avond- en nachtdiensten.”

Wij schakelen de arts in

“Een collega die in de zorg staat en ondersteuning nodig heeft, belt niet zelf de arts maar ons. Wij zijn eigenlijk een filter voor de arts. Nadat wij een diagnose gesteld hebben, schakelen wij een arts in als dat nodig is. Een paar keer per jaar hebben we een artsenoverleg om casussen te bespreken. Zo bespraken we dat het lijden van COVID-patiënten heel zwaar is. Dat grijpt verzorgenden ook erg aan. Wij hebben vanuit het Verpleegkundig Team aangedragen of het niet fijner is dat iemand, als de situatie daarom vraagt, aan een perifeerpomp wordt gelegd. Een ander voorbeeld dat we hebben gerealiseerd is het prikken van bloedwaardes. Voorheen kwam twee keer per week de trombosedienst, sinds vorig jaar doet het Verpleegkundig Team dat. Wij prikken nu INR, Hb, CRP. De INR communiceren we  met de CWZ trombosedienst. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat als er in het weekend of ’s nachts een bewoner ten val komt we meteen goed kunnen anticiperen. Dit is echt een kwaliteitsslag. Daar lopen wij mee voorop. Het maakt ons werk dubbel zo leuk! Bovendien zijn we hierdoor nóg meer in contact met de teams.”

Eigen aandachtsgebied

Fiona: “Binnen het Verpleegkundig Team heeft iedere verpleegkundige een eigen aandachtsgebied. Voor mij is dat INR. Een andere collega richt zich meer op wondzorg en weer een andere collega op palliatieve zorg. Door intervisiegesprekken met elkaar zorgen we onderling voor deskundigheidsbevordering. Bij het Verpleegkundig Team kom je in een oase van informatie terecht!

Nieuwe collega’s

“Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar allround BIG geregistreerde verpleegkundigen. We vragen ervaring en het is belangrijk dat je de routes kent om aan informatie te komen. We starten met een open en breed gesprek over ons takenpakket. Daarna bieden we een aantal boventallige diensten aan. Zodat je eerst eens gaat meelopen met een vaste medewerker. Wij blijven sowieso bereikbaar op de achtergrond. Volgende stap is als de nieuwe collega zich veilig voelt, om steeds zelfstandiger te werken. Uiteindelijk heb je een solistische rol. En het houd je continu scherp. Iedere dag heeft zijn eigen problematiek. Je moet veel ballen hoog kunnen houden  stressbestendig en daadkrachtig  zijn!  Kortom: Je moet stevig in je schoenen staan. We zijn de spil in de organisatie.”

Terug naar het overzicht